Vớ y khoa_Hỏi đáp


vo y khoa hoi dap
1. Vớ y khoa có bao nhiêu loại?
Chi tiết: https://shopykhoa.com/vo-y-khoa-co-bao-nhieu-loai.htm

2. Cách đo size vớ y khoa?
Chi tiết: https://shopykhoa.com/cach-do-size-vo-y-khoa.htm

3. Cách mang vớ y khoa?
Chi tiết: https://shopykhoa.com/cach-mang-vo-y-khoa.htm

4. Cách giặt và bảo quản vớ y khoa?
Chi tiết: https://shopykhoa.com/cach-giat-va-bao-quan-vo-y-khoa.htm

5. Trong vớ y khoa có thuốc không ?
Chi tiết: https://shopykhoa.com/trong-vo-y-khoa-co-thuoc-khong.htm

6. Mang vớ trong bao lâu thì nên thay mới ?
Chi tiết: https://shopykhoa.com/mang-vo-trong-bao-lau-thi-nen-thay-moi.htm

7. Nếu lỡ mua mà mang không vừa thì có đổi trả được không ?
Chi tiết: https://shopykhoa.com/neu-lo-mua-ma-mang-khong-vua-thi-co-doi-tra-duoc-khong.htm

8. Nếu bị bệnh tim mạch / cao huyết áp / thiếu máu / tiểu đường có mang vớ được không?
Chi tiết: https://shopykhoa.com/neu-bi-benh-tim-mach-cao-huyet-ap-thieu-mau-tieu-duong-co-mang-vo-duoc-khong.htm

9. Vừa bị giãn tĩnh mạch và bị khớp gối thì nên mang loại nào ?
Chi tiết: https://shopykhoa.com/vua-bi-gian-tinh-mach-va-bi-khop-goi-thi-nen-mang-loai-nao.htm

10. Khi bị suy tĩnh mạch có nên tập Yoga không?
Chi tiết: https://shopykhoa.com/khi-bi-suy-tinh-mach-co-nen-tap-yoga-khong.htm