Mimitakara_Hỏi đáp


mimitakara hoi dap
1. Máy trợ thính được sản xuất ở đâu ? Có phải hàng chính hãng không ?
Chi tiết: https://shopykhoa.com/may-tro-thinh-duoc-san-xuat-o-dau-co-phai-hang-chinh-hang-khong.htm

2. Máy trợ thính siêu nhỏ mang vào tai có thấy máy không?
Chi tiết: https://shopykhoa.com/may-tro-thinh-sieu-nho-mang-vao-tai-co-thay-may-khong.htm

3. Pin máy trợ thính sử dụng lâu không?
Chi tiết: https://shopykhoa.com/pin-may-tro-thinh-su-dung-lau-khong.htm

4. Muốn đeo máy trợ thính có cần đi khám tai không?
Chi tiết: https://shopykhoa.com/muon-deo-may-tro-thinh-co-can-di-kham-tai-khong.htm

5. Máy trợ thính dùng được lâu không?
Chi tiết: https://shopykhoa.com/may-tro-thinh-dung-duoc-lau-khong.htm

6. Người bị điếc nặng, điếc bẩm sinh thì có sử dụng được máy trợ thính không?
Chi tiết: https://shopykhoa.com/nguoi-bi-diec-nang-diec-bam-sinh-thi-co-su-dung-duoc-may-tro-thinh-khong.htm

7. Máy trợ thính có bảo hành không ? Và bảo hành như thế nào?
Chi tiết: https://shopykhoa.com/may-tro-thinh-co-bao-hanh-khong-va-bao-hanh-nhu-the-nao.htm