Khi đang mang đai lưng có thể chơi thể thao được không?

Tùy môn thể thao. Nếu việc mang sản phẩm không gây ảnh hưởng đến thao tác vận động trong khi chơi bạn có thể mang để bảo vệ. Tuy nhiên khi đang có đau lưng mức độ nặng thì nên hạn chế vận động mạnh, và nên chờ sau khi hồi phục hoàn toàn. Ngoài ra khi chơi thể thao, mồ hôi sẽ nhanh làm dơ sản phẩm, bạn nên giặt sản phẩm để tránh ẩm mốc vải