Bó gối có size không? Và cách mang dễ không?

Mỗi bó gối đều có size riêng để phù hợp với kích thước chân của mỗi người. Cách mang tương đối đơn giản và đều được hướng dẫn trước khi mua hàng.