Bó gối có mấy loại và giá tiền từng loại?

Đây là tất cả sản phẩm và giá bán bó gối của Shopykhoa
bo goi co may loai va gia tien tung loai