Pin máy trợ thính sử dụng lâu không?

Đối với máy vành tai thời hạn sử dụng pin là 95h, còn máy siêu nhỏ lỗ tai thời hạn sử dụng pin lên đến 230h. 

Lưu ý: Vì lý do an toàn vận chuyển hàng không, pin theo máy có dung lượng rất thấp. Pin theo máy chỉ dùng để test máy hoạt động, không nên dùng cho sử dụng lâu dài để đảm bảo chất lượng máy.